De regenboog-sjaal

De regenboog-sjaal of wipala is ons symbool. 

De regenboog is voor de volkeren van de Andes het symbool van 500 jaar strijd tegen verdrukking.  Onze sjaal staat dan ook symbool voor de diversiteit van de volkeren. We willen daarmee benadrukken dat we allen complementair zijn: we vullen mekaar aan. En ieder draagt op zijn manier z’n steentje bij. We ervaren de warmte en vreugde die het zingen met zich meedraagt. Zoals iemand het mooi uitdrukte: “Een zalige aaneenschakeling van zingen, lachen, samenzijn, vreugde, vriendschap en  verbondenheid.”