Activiteiten en repetities

Onze repetities in 2023

januari            07/01       21/01

februari           04/02       18/02

maart              04/03       18/03

ZONDAG 26 maart – 10u.30

We zingen in de viering van Broederlijk Delen, in de kerk van Hoevenen

april                01/04       15/04       29/04       

mei                 13/05        27/05 (*) 27/5 : NIET in de Platanen (info volgt)

juni                 10/06       24/06 (de zomervakantie start dit jaar wat vroeger)

Z O M E R V A K A N T I E R e g e n b o o g k o o r

augustus 26/08

september 09/09 23/09

oktober 07/10 21/10

november 04/11 18/11

december 02/12 16/12