Regenboogkoor – Kapellen

We zijn een amateurkoor van enthousiaste zangers. De regenboogsjaal of wipala is ons symbool. 

Deze is voor de volkeren van de Andes het symbool van 500 jaar strijd tegen verdrukking.
Deze vlag staat symbool voor de diversiteit van de volkeren. We willen er ook mee benadrukken dat we allen complementair zijn: we vullen mekaar aan. En ieder draagt op zijn manier z’n steentje bij. We ervaren de warmte en vreugde die het zingen met zich meedraagt. Zoals iemand het mooi uitdrukte: “Een zalige aaneenschakeling van zingen, lachen, samenzijn, vreugde, vriendschap, verbondenheid.”