Activiteiten

3 februari: gewone repetitie

17 februari: koffiestop ten voordele van de broederlijk delenprojecten in Oeganda (enkel met de koorleden)

10 maart: repetitie

24 maart: belangrijke KOORDAG (tot 16u) juist één jaar voor ons concert 20-jarig bestaan!!

14 april: repetitie

28 april: repetitie en daarna vertrek naar Ossendrecht voor ons eerste (kort) weekend samen!!

12 mei: repetitie

26 mei: Platanen niet vrij, dus repeteren we in de school van Zilverenhoek!

9 juni: repetitie

30 juni: repetitie (gewijzigde datum!)